Vizyon & Misyon - Biruni Üniversitesi

Vizyon & Misyon

  Vizyon & Misyon


  • Vizyon

  Eczacılık alanında eğitim, araştırma, yenilikçi mesleki uygulamalar ve danışmanlık açısından bir model olmak temel vizyonumuzdur. Bu vizyonunun tamamlayıcı bir ögesi olarak; ülkemizde ve dünyadaki sağlık sorunları ve stratejileri konusunda farkındalık taşıyan, toplumun sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmesinde eczacıların rolünü ve önemini kavramış, çalışma motivasyonu yüksek ve hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyen mezunlar vermeyi hedeflemekteyiz.

   

  • Misyon

  İnsan sağlığı üzerinde kullanılan ilaçların seçimi, güvenliği ve etkinliğinin kalitesini arttırmaya yönelik olarak farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamalarını ön plana çıkaran bir eğitim programı sunmak, ilaçların dizaynı, geliştirilmesi, üretilmesi, kullanımı ve etkinliğinin doğru olarak değerlendirilmesini sağlayan bilimsel araştırmaları yürütmek, ilaç ve eczacılıkla ilgili kurum, kuruluş ve sağlık hizmetlerinden sorumlu profesyonellere ilaçların güvenli, etkin ve ekonomik kullanımı konusunda danışmanlık hizmeti vermektir.


Son güncelleme tarihi 10 Mart 2021 Çar., saat 16:05