Vizyon & Misyon - Biruni Üniversitesi

Vizyon & Misyon

    Vizyon & Misyon


    • Vizyon

    Eczacılık alanında eğitim, araştırma, yenilikçi mesleki uygulamalar ve danışmanlık açısından bir model olmak temel vizyonumuzdur.

    • Misyon

    Ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık sorunları ve stratejileri konusunda farkındalık taşıyan, toplumun sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmesinde eczacıların rolünü ve önemini kavramış, çalışma motivasyonu yüksek ve hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyen mezunlar vermek, ilaçların dizaynı, geliştirilmesi, üretilmesi, kullanımı ve etkinliğinin doğru olarak değerlendirilmesini sağlayan bilimsel araştırmaları yürütmek, ilaç ve eczacılıkla ilgili kurum, kuruluş ve sağlık hizmetlerinden sorumlu profesyonellere ilaçların güvenli, etkin ve ekonomik kullanımı konusunda danışmanlık hizmeti vermektir.


Son güncelleme tarihi 1 Kasım 2022 Sal., saat 08:47