Eğitimin İçeriği ve Stajlar

Teorik derslerle birlikte uygulama/laboratuvar ağırlıklı bir eğitimi gerektiren eczacılık programının ilk 4 yılı sonunda öğrencilerimizin eczacılık kavram ve profesyonel uygulama yetilerini kazanması beklenmektedir. 5.yılda ise serbest eczacılık, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı alanlarında seçmeli dersler ile mesleki alan yönlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca 4. ve 5. yıllarda klinik eczacılık/farmasötik bakım konsept ve uygulamalarını içeren yoğun bir eğitim programı uygulanacak olup, öğrencilerimizin bu alanda çalışmaya hazır bir altyapı ile fakültemizden mezun olacak düzeye ulaşması hedeflenmektedir.

Ülkemizde yasal olarak eczacılık yapma hak ve yetkilerini kazanabilmek için gereken eczacılık diplomasını alabilmek için eğitim süresi içerisinde en az 6 ay bir serbest eczanede meslek stajı yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Temel aşamaları kısaca özetlenen eğitim programımız çerçevesinde, öğrencilerimizin 5. yılda, araştırma odaklı bir bitirme projesi hazırlayıp sunması beklenmekte olup, zorunlu mesleki stajlarının bir kısmını da bu süre içerisinde serbest eczanelerde yapmaları gerekmektedir.

Staj Uygulama Esasları İçin Tıklayınız.

Staj Akış Şeması İçin Tıklayınız.