Eğitimin İçeriği ve Stajlar

Teorik derslerle birlikte uygulama/laboratuvar ağırlıklı bir eğitimi gerektiren eczacılık programının ilk 4 yılı sonunda öğrencilerimizin eczacılık kavram ve profesyonel uygulama yetilerini kazanması beklenmektedir. 5.yılda ise serbest eczacılık, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı alanlarında seçmeli dersler ile mesleki alan yönlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca 4. ve 5. yıllarda klinik eczacılık/farmasötik bakım konsept ve uygulamalarını içeren yoğun bir eğitim programı uygulanacak olup, öğrencilerimizin bu alanda çalışmaya hazır bir altyapı ile fakültemizden mezun olacak düzeye ulaşması hedeflenmektedir.

Ülkemizde yasal olarak eczacılık yapma hak ve yetkilerini kazanabilmek için gereken eczacılık diplomasını alabilmek için eğitim süresi içerisinde en az 6 ay bir serbest eczanede meslek stajı yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Temel aşamaları kısaca özetlenen eğitim programımız çerçevesinde, öğrencilerimizin 5. yılda, araştırma odaklı bir bitirme projesi hazırlayıp sunması beklenmekte olup, zorunlu mesleki stajlarının bir kısmını da bu süre içerisinde serbest eczanelerde yapmaları gerekmektedir.

Staj Uygulama Esasları İçin Tıklayınız.

(Güncelleme çalışmaları devam etmektedir…)

Staj Defterleri

Hastane Staj Defteri İçin Tıklayınız

İlaç Endüstrisi Staj Defteri İçin Tıklayınız

Staj İçin Gerekli Formlar

Staj Akış Şeması İçin Tıklayınız

İş Yeri Staj Sözleşmesi İçin Tıklayınız

Beşinci Sınıf Öğrencileri İçin Seçmeli Staj V :

SGK Beyan Formu
SGK Beyan Formu

Staj Başvuru Formu
Staj Başvuru Formu
Staj Defteri
Staj Defteri

 

Staj Değerlendirme Formu
Staj Değerlendirme Formu

Beşinci Sınıf Öğrencileri İçin Eczane Stajı IV :

SGK Beyan Formu
SGK Beyan Formu

Staj Başvuru Formu
Staj Başvuru Formu
Staj Defteri
Staj Defteri

 

Staj Değerlendirme Formu
Staj Değerlendirme Formu

Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin Eczane Stajı III :

SGK Beyan Formu
SGK Beyan Formu

Staj Başvuru Formu
Staj Başvuru Formu
Staj Defteri
Staj Defteri

 

Staj Değerlendirme Formu
Staj Değerlendirme Formu

Üçüncü Sınıf Öğrencileri İçin Eczane Stajı II :

SGK Beyan Formu
SGK Beyan Formu

Staj Başvuru Formu
Staj Başvuru Formu
Staj Defteri
Staj Defteri

 

Staj Değerlendirme Formu
Staj Değerlendirme Formu

İkinci Sınıf Öğrencileri İçin Eczane Stajı I :

SGK Beyan Formu
SGK Beyan Formu

Staj Başvuru Formu
Staj Başvuru Formu
Staj Defteri
Staj Defteri

 

Staj Değerlendirme Formu
Staj Değerlendirme Formu