Eczacılık Fakültesini Ön Plana Çıkaran Özellikler

1-     Çağdaş Eğitim Programı: Toplum eczacılığı ile temel ve uygulamalı Farmasötik bilimleri birleştiren yapılanmaya sahip olması

2-     Dünyada Eczacılık alanındaki yenilikleri takip eden DİNAMİK VE GÜNCEL bir yapılanmaya sahip olması-Bologna kriterleri kapsamında müfredat yapılanması

3-     Eczacılık Eğitimindeki tüm ihtiyaçları karşılayan donanımlı laboratuvarları ve derslikleri

4-     Etkin ölçme ve değerlendirme sistemlerinin de entegre olduğu görsel eğitim metotlarının (BirDeHa) kullanılıyor olması

5-     Birinci sınıfa entegre edilmiş hazırlık programına eşdeğer İngilizce eğitimi

6-     Seçmeli dersler ile öğrenciler mesleğin her alanına yönlendirilmesi ve tüm alanlarda çalışmaya hazır bir donanıma sahip olmaları

7-     Mezunlara iş olanakları sağlayacak endüstri ve Kamu ile işbirliği yapan bir yönetime sahip olması

8-     Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimine Hazırlık Kursları ve Son sınıfta programa dahil edilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Dersinin olması

9-     Biruni Üniversitesi Eczacılık fakültesindeki klinik eczacılık uygulamaları yapılabilen bir hastane ortamının olması

10-  Erasmus işbirlikleri ile Yurt dışında staj ve öğrenim imkanının olması

11-  Mezuniyet projelerinin yapılması

12-  Meslek Örgütleri ve Endüstri ile işbirliğinde EĞİTİM VE STAJ olanaklarının olması

13-  Güçlü akademik kadrosu ile eğitim ve araştırma yapılıyor olması

14-  Öğrenci ve Öğretim Üyeleri arasında güçlü iletişim bağları oluşturan toplantılar yapılıyor olması-Öğretim Üyelerine ve yöneticilere kolay ulaşılıyor olması

15-  Yurtiçinde ve Yurtdışında çok sayıda bilimsel etkinliğe katılımın olması

16-  Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmesi

17-  Türkiyede bir ilk olan “İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi” doktora programı ile de Türk İlaç Ensdüstrisine, dünya bilimine ve akademik alana katma değer oluşturacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmesi

18-  Tübitak destekli araştırma projeleri kapsamında gönüllü öğrencilerin ve doktora öğrencilerinin çalıştırılıp eğitilmesi

19-  Öğrencilerle birlikte kongreler ve bilim şenlikleri düzenleniyor olması

20-  Öğrencilerin sosyal gelişimleri için konferanslar, seminerler, çalıştaylar, Eczacılık Günleri ve Baloları, gezi vb etkinlikler düzenlenmesi

21-  Yatay geçişte Fakültemize yüksek talep olması

22-  Öğrencilerine staj ve mazunlarına iş imkanı sağlıyor olması

23-  Sağlık Üniversitesi olması nedeni ile diğer Fakültelerle etkin bilgi alışverişi olması

24-  Yeni kampüs ile daha geniş laboratuvarlar, kütüphane ve derslik imkanlarına kavuşacak olması

25-  Yakına gelecek metro ile beraber ulaşımının daha da kolaylaşması, merkezi ve tarihi bir yerde yer alıyor olması.