Dekanın Mesajı – Prof. Dr. Süreyya ÖLGEN

Farmasötik ürünlerin kullanımı ve sağlık alanında bilinç uyandıran, eğitim veren, ilacın doğru kullanımını güvence altına alan, ilaçların üretimi ve geliştirilmesi gibi önemli rolleri üstlenen eczacılar toplumun vazgeçilemez sağlık çalışanlarıdır.

Büyük bir sağlık kampüsü çatısında kurulan ve hızla gelişen bir eczacılık fakültesi olarak Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, uluslararası kalite standartları ile uyumlu, yenilikçi bir eczacılık eğitimi ile sekiz yıldızlı eczacı kriterlerine (hasta iyileştiren, karar verici, iletişimci, öğreten, yönetici, hayat boyu öğrenen, lider, araştırıcı) sahip, hasta bakımında ve sağlığın gelişiminde katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim programımız toplum eczacılığı ile temel ve uygulamalı farmasötik bilimleri birleştiren yapılanması ile eczacılıkta uzmanlık sınavına hazır, serbest eczane, hastane, ilaç endüstrisi, devlet kuruluşları, akademi ve bağımsız araştırma kuruluşlarında çalışacak eczacılar yetiştirecektir. Disiplinler arası yeni programlar ile farmasötik ve eczacılık uygulamaları için özel donanımlara sahip aranan eczacılar yetiştirmek ve ülkemizdeki eczacılık fakülteleri arasında eğitim ve araştırma sıralamasında üst sıralarda yer almak temel amacımızdır.

Biruni Üniversitesi Eczacılık fakültesinde klinik eczacılık uygulamalarını yapabileceğiniz bir hastane ortamı, yurtdışında staj ve öğrenim imkanı yanında yaratıcı fikirlerinizi geliştireceğiniz profesyonel araştırma olanakları bulacaksınız.